Pratesi & C. s.r.l. - Via Folonica 158/160 - 51039 Quarrata (PT)Italy - tel +39 0573 72173 - fax +39 0573 760541 - C.F. e P. IVA 00493160477 - Iscr. Trib. Pistoia 8945 - C.C.I.A.A. n. 108318 - Capitale soc. i.v. € 100709,10